Sadaļas
 
 Meklēt
  
 
  
VID informācija
11.06.2010

Latvijas Republikas
Valsts ieņēmumu dienesta
Vidzemes nodokļu un muitas administrācijas
Madonas nodaļa informē

Par akcīzes nodokļa atmaksu lauksaimniecības
produkcijas ražotājiem
Vēršam Jūsu uzmanību, ka sakarā ar 2010.gada 22.aprīļa grozījumiem likumā „Par akcīzes nodokli”(turpmāk- likums), Pārejas noteikumi ir papildināti ar 46.punktu.
Likuma Pārejas noteikumu 46.punkts nosaka, ka saskaņā ar šā likuma 18.panta sesto daļu izdotie Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumi Nr.528 “Kārtība, kādā lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atmaksā akcīzes nodokli par dīzeļdegvielu (gāzeļļu) un dīzeļdegvielu (gāzeļļu), kurai ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela” piemērojami līdz 2010.gada 15.augustam par dīzeļdegvielu (gāzeļļu) [tajā skaitā dīzeļdegvielu (gāzeļļu), kurai saskaņā ar šā likuma nosacījumiem ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela (turpmāk –dīzeļdegviela)], kura 2010.gadā iegādāta līdz 30.jūnijam un par kuru 2010.gadā veikta samaksa līdz 15.jūlijam, ja pieprasījums par nodokļa atmaksu iesniegts līdz 2010.gada 15.jūlijam.
Savukārt, 2010.gada 1.jūnijā tika publicēti „Latvijas Vēstnesī” Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumi Nr.444 „Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa ir atbrīvota dīzeļdegviela (gāzeļļa) un dīzeļdegviela (gāzeļļa), kurai ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, ko lauksaimniecības produkcijas ražotājs izmanto lauksaimniecības zemes apstrādei, kā arī tādas meža vai purva zemes platības apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes”(turpmāk - Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumi Nr.444), kuri stājas spēkā ar 2010.gada 1.jūliju, kuri nosaka kārtību, lai saņemtu atbrīvojumu no akcīzes nodokļa dīzeļdegvielas iegādei 2010./2011. saimnieciskajā gadā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, akcīzes nodokli par līdz š.g. 30.jūnijam iegādāto dīzeļdegvielu lauksaimniecībā izmantotās zemes apstrādei, par kuru veikta samaksa līdz 15.jūlijam un pieprasījums par nodokļa atmaksu iesniegts līdz š.g. 15.jūlijam, atmaksās Valsts ieņēmumu dienests līdzšinējā kārtībā.
Savukārt turpmāk, lai saņemtu akcīzes nodokļa atbrīvojumu dīzeļdegvielai, saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumiem Nr.444, ir jāinteresējas Lauku atbalsta dienestā.


<< Atpakaļ

Vārds/niks:

Teksts


Ievadiet drošības kodu saskaitīt 597 ar 1 


Lasīt līdzīgus rakstus par šo pašu tēmu:

AS Madonas Ūdens paziņojumsBRĪVPRĀTĪGO DARBSKārtība Elzas un Arvīda Lazdupa vārdā nosauktās stipendijas piešķiršanaiAS „Latvijas valsts meži” Vidusdaugavas mežsaimniecība izsludina konkursu „Jaunaudžu kopšana 2011./2012.gados”Informācija.Informācija par zemes nomas izsoli nekustamajam īpašumam "Bez adreses", Dzelzavas pag.Informācija.
 Jauni foto
 | © Dzelzava - Atsauksmēm |