Sadaļas
 
 Meklēt
  
 
  
Paziņojums par pašvaldības transportlīdzekļa izsoli
30.09.2021

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības transportlīdzekli GAZ 3307, reģistrācijas Nr. BU9677. Izsoles sākotnējā cena – EUR 400,00, izsoles solis EUR 20,00, nodrošinājuma nauda EUR 40,00. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda transportlīdzekļa GAZ 3307 izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama 14 (četrpadsmit) dienu laikā. Izsole notiks 2021.gada 15.oktobrī plkst. 14:00 Madonas novada Centrālās administrācijas ēkā Saieta laukumā 1, Madonā, 1.stāva zālē. Dalībnieku reģistrācija – līdz 2021. gada 14. oktobrim plkst.17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Klientu apkalpošanas zālē vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.madona.lv, Centrālās administrācijas Klientu zālē un Dzelzavas pagasta pārvaldes administrācijas telpās. Transportlīdzekli var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Madonas novada pašvaldības pārvaldes vadītāju Dzelzavas un Sarkaņu pagastos Sandi Kalniņu, tel.28308227.

Pielikums: IZSOLES NOTEIKUMI

<< Atpakaļ

Vārds/niks:

Teksts


Ievadiet drošības kodu saskaitīt 173 ar 1 


Lasīt līdzīgus rakstus par šo pašu tēmu:

MUZEJA NAKTS "No putekļiem ārā no dūmiem"Informācija par zemes nomas izsoli nekustamajam īpašumam "Bez adreses", Dzelzavas pag."Tik dēļ jums daiļās dāmas"Dzelzavas pagasta atklātais čempionāts 64 lauciņu dambretēSveču izstāde un meistarklasesInformācija par zemes nomas izsoli nekustamajam īpašumam "Bez adreses", Dzelzavas pag.PAZIŅOJUMS PAR IZMAIŅĀM NOMAS MAKSĀ MAZDĀRZIŅU UN PALĪGSAIMNIECĪBU ZEMES NOMAI
 Jauni foto
 | © Dzelzava - Atsauksmēm |