Sadaļas
 
 Meklēt
  
 
  
Pirmsskolas izglītības iestāde
24.04.2020

DZELZAVAS PAGASTA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE “RŪĶIS”

Mazliet no vēstures.

Dzelzavas pagasta bērnudārzs darbojas kopš 1964.gada 21.marta. Bērnudārzs uzcelts Cesvaines kūdras fabrikas strādnieku bērniem un tiek nosaukts kā Cesvaines kūdras fabrikas bērnudārzs. Bērnudārzā tiek atvērtas 2 jaukta vecuma grupas – siles grupa un dārza grupa ar 50 bērniem un 16 cilvēku personālu.

         90.gadu sākumā , notiekot politiskajām pārmaiņām valstī, izmaiņas skar arī bērnudārza darbību. Tiek veiktas izmaiņas, taču bērnudārzs netiek pilnībā likvidēts. Paliek viena grupa , kur tiek nodrošināta bērnu pieskatīšana bez ēdināšanas.

Pateicoties Dzelzavas pagasta padomei, bērnudārza pilnvērtīga darbība tiek atjaunota 1995.gada 15.novembrī. Bērnudārzā atsāk darboties divas jaukta vecuma grupas – jaunākā un vecākā grupa. No 1996.gada bērnudārzam tiek izveidots nosaukums - Dzelzavas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķis”.

PII “RŪĶIS” šodien

Vīzija: Mūsdienīga, sabiedrībai atvērta pirmsskolas izglītības iestāde, kur drošā, radošā, pētnieciskā un veselību veicinošā vidē veidojas personība.

Misija: Profesionāla un radoša komanda, kas kopīgi sadarbojoties, palīdz attīstīt bērna vēlmi izzināt sevi un apkārtējo pasauli, attīstīt individuālās spējas un prasmes, mērķtiecīgi nodrošinot iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei.

Pamatmērķis: Īstenot pirmsskolas izglītības programmu un sagatavot

izglītojamos pamatizglītības apguvei.

Darbs dara darītāju.

Audzēkņiem piedāvājam:

 • Apgūt pirmsskolas izglītības programmu caur dažādām aktivitātēm;
 • Logopēda nodarbības;
 • Pārgājieni un mācību ekskursijas;
 • Daudzveidīgus un radošus pasākumus;
 • Atvērto durvju dienas vecākiem;
 • Peldēšanas nodarbību apmeklējumu 5-7 gadus veciem bērniem Madonas pilsētas PII “Saulīte”;
 • Bērnu emocionālas drošības uzlabošanai “Džimbas 9 soļu drošības programmu” – vada Džimbas aģents;
 • Sadarbībā ar LAD, piedalāmies programmā “Skolas piens un auglis”;
 • Veselīgu, sabalansētu un garšīgu ēdināšanu.

Iestādes tradīcijas:

 • Gadskārtu ieražu svētki – Miķeļi, Mārtiņi, Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas, Līgo diena.
 • Pasākumi – tematiskie rīti (“Piparkūku darbnīcas”, “No graudiņa līdz maizītei”, “Lapu karnevāls”, “Māsiņas krāsiņas”, “Esi drošs” u.c.), Veselības dienas, Latvijas dzimšanas diena, Teātru dienas, Putnu dienas, Baltā galdauta svētki, Ģimenes diena, Izlaidums.
 • Sporta pasākumi – sporta svētki rudenī un pavasarī, sporta izpriecas.
 • Daudzveidīgas tematiskās izstādes, radošās darbnīcas.
 • Atvērto durvju dienas vecākiem

Iestādē darbojas 2 jaukta vecuma grupas:

 • „Ezīši „ – bērni vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem;
 • „Kāpēcīši „ – bērni vecumā no 5 gadiem līdz skolas vecumam.

Kopumā Iestādi apmeklē līdz 40 bērniem.

Iestādē par bērniem rūpējas 11 darbinieki:

 • 6 pedagogi ar augstāko izglītību;
 • 5 tehniskie darbinieki.

Izglītības iestāde strādā 5 darba dienas nedēļā

Iestādes darba laiks no 7.00 – 19.00

Iestādes vadītāja: Inita Karlsone

Tārunis: 64829099, mob.tel. 29493380

E –pasts: rukisdzelzava@madona .lv

Mūsu adrese:

Bērzu iela 25, Aizpurve

Dzelzavas pagasts Madonas novads, LV - 4873

BŪSIET VIENMĒR MĪĻI GAIDĪTI PIE MUMS “RŪĶĪ” !

Pielikumā:

PII "Rūķis" PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

PII "Rūķis" NOLIKUMS

Kārtība Covid 19 

Pielikums:

<< Atpakaļ

Vārds/niks:

Teksts


Ievadiet drošības kodu saskaitīt 157 ar 7 


Lasīt līdzīgus rakstus par šo pašu tēmu:

Dzelzavas internātpamatskolaDzelzavas pamatskolaMADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU PROJEKTU KONKURSS - 2020Pieaugušo izglītības projekta „Trīspusēji izdevīgas un nozīmīgas sadarbības veidošana skolā” realizācija Dzelzavas pamatskolā
 Jauni foto
 | © Dzelzava - Atsauksmēm |