Sadaļas
 
 Meklēt
  
 
  
Vokālo ansambļu salidojums.
18.11.2009

7.novembrī Dzelzavā sesto reizi notika tradicionālais, gadskārtējais, jau TRĪSPADSMITAIS bijušā Madonas rajona vokālo ansambļu salidojums, kurā šoreiz tika pulcējušies ansambļi no Madonas un tuvējiem- Lubānas un Gulbenes novadiem.

Dzied LIRA no Liezeres un MĀRTIŅROZES no Kusas
Laiks un politika ir ieviesuši korekcijas salidojuma nosaukumā. Mainās novadu robežas, mainās nosaukumi, mainās attieksme. Jau atkal vokālajiem ansambļiem jāpierāda sava esamība, sava varēšana, sava spēja iekļauties lielajā Dziesmu svētku procesā. Par spīti visam- cilvēki ir un paliek tie paši- TIK UN TĀ vokālie ansambļi dzied un sadzied ! 7.novembris Dzelzavā bija jauks dziesmotās sezonas kopīgs sākums, prieks par tikšanos, iespēja katram kolektīvam parādīt, pieteikt sevi, dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas tālākajam darbam.
Salidojuma dalībniekus sveica Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītājs Elmārs Vaskis un Madonas novada pašvaldības kultūras dzīves organizators Jānis Kļaviņš.
Šogad salidojumā Dzelzavā sadziedāja:!

Aiviekstes sieviešu vokālais ansamblis „VĪZIJA” (vad. Iveta Upeniece)
Vīru vokālais ansamblis „Kalsnava” (vad. Marita Vaivode)
Ļaudonas senioru vokālais ansamblis „Sendienas” (vad. Malda Eglīte)
Sarkaņu jauktais vokālais ansamblis (vad. Dace Kalniņa)
Jaungulbenes vok.ans. ‘VIENMĒR NOSKAŅĀ” (vad. Māra Mezīte)
Vokālais ansamblis „MĀRTIŅROZES” no Aronas (vad. Iveta Bērziņa)
Vokālais ansamblis „LIRA” no Liezeres (vad. Iveta Bērziņa)
Mārcienas vok ans. „Salve” (vad. Ingūna Dūma)
Lauteres Kn tradīciju ans. „Mežābele” (vad. Laila Jēkabsone)
Meirānu Kn vok.ans. „Kolibri” (vad. Rita Ivenkova)
Dzelzavas vokālais ansamblis „VARIANTS” (vad. Dace Kalniņa)
Paldies visiem dziedātājiem par dziedātprieku, par smaidu, par labvēlīgu gaisotni, kas piepildīja ikkatru klausītāja sirdi! Paldies kolektīvu vadītājiem par ansambļu sagatavošanu, iedvesmošanu, par izturību un radošu darbu, jo vadītājs ir katra kolektīva dvēsele.
Paldies salidojuma labvēļiem- Dzelzavas pagasta pārvaldei un Madonas novada domei.
Paldies pasākuma vadītājai Inai Aņisimovai par pozitīvas, labvēlīgas pasākuma noskaņas radīšanu un uzturēšanu.

Arī saviesīgajā daļā dziesmas nebeidza skanēt, bet dziedātāji pārbaudīja savus spēkus un prasmes dejošanā kopā ar Dzelzavas Kn līnijdeju grupu „Silver Step” un muzikantiem- grupu „Uz jauno krastu”.

Joku dziesmu dzied VĪZIJA no Aiviekstes


<< Atpakaļ

Vārds/niks:

Teksts


Ievadiet drošības kodu saskaitīt 537 ar 9 


Lasīt līdzīgus rakstus par šo pašu tēmu:

Pirmo reizi- muzeja nakts MUCENIEKOSDziesmu un Deju svētku karoga pacelšana DzelzavāDZELZAVĀ DZIED!!!Atskats uz notikušajiem pasākumiem.Lāpu gājiens un piemiņas brīdis pie pieminekļa.Vokālo ansambļu sadziedāšanās koncertsRajona ansambļu salidojums.
 Jauni foto
 | © Dzelzava - Atsauksmēm |  

Powered by TurnKey Linux